בוקקה

המשימה קרן של התחממות גלובלית היא לחנך את העולם על איומים סביבתיים וכלכליים שמציב שינוי האקלים.

Our goal is to monitor the changing weather patterns around the world in order to help in any way that the propagation of information may help anyone whether they are looking for a global solution or personal survival.

Yours very truly,
Peter Ticktin
CEO