תרשימים

מתחת לנתונים מגיע היחידה לחקר האקלים ב אוניברסיטת מזרח אנגליה, מ ערכת הנתונים CRUTEM4. ערכי-y של הגרף הזה מייצג את טמפרטורת האוויר חריגות (כלומר. השינוי בטמפרטורה של קריאות במהלך תקופת הייחוס – תקופת הייחוס להיות השנים 1960-1990.) לכן, גרף זה מראה את העלייה בטמפרטורות העולמית מאז ה־50 של המאה ה־19.